Mezun örencilerimizin sahip olacakları yetenekler şu şekilde özetlenebilir:

   - Harita Mühendisliği projelerini tasarlama, uygulama ve yönetme kabiliyeti,

   - Projelerde ihtiyaç duyulan modern mesleki teknik ve araçları kullanabilme yeteneği,

   - Disiplinler arası projelerde uyumlu bir şekilde yer alabilme becerisi,

   - Mekansal bilginin üretilmesi, analiz edilmesi ve sunulması yeteneği,

   - Matematik, fen, mühendislik, analiz ve tasarım alanlarında edindikleri bilgileri mesleki problemlerini çözmede kullanabilme becerisi,

   - Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışı,

   - Meslek etiği ve sorumluluk bilinci.


Başa Dön