Harita Mühendisliği mekansal bilginin toplanması, modellenmesi, analizi, yönetimi, yorumlanması ve geniş kullanıcı kitlesine sunulması ile ilgilenen bir mühendislik disiplinidir. Bu görevi yerine getirirken uydu ve uzay teknolojileri ile bilgisayar ve teknolojik araçları en üst seviyede kullanan Harita Mühendisleri;

- Mülkiyet sınırlarının belirlenmesi ve yönetimi,

- İmar uygulamaları,

- Karayolu, demiryolu, baraj, tünel ve köprü inşaatı gibi projelerin araziye uygulanması,

- Zamana bağlı değişimleri göz önüne alarak yerin şekil, boyut ve gravite alanı ile yeryüzündeki nokta koordinatlarının belirlenmesi,

- Köprü, baraj, tünel, bina ve yapılarda çeşitli etkenler nedeniyle oluşan deformasyonların izlenmesi ve heyelanların araştırılması,

- Uzaktan algılama teknikleriyle (uydu görüntülerinden yararlanarak) arazi envanterlerinin çıkarılması,

- Hava fotoğraflarının bilgisayar ortamında değerlendirilmesi ile dijital harita ve arazi modellerinin üretilmesi,

- Lazer tarama ile üç boyutlu tarihi eser ve yapı envanterlerinin çıkarılması,

- Kent Bilgi Sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi,

- Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojilerinden yararlanarak her türlü mekansal analizin gerçekleştirilmesi,

- Gayrimenkul değerleme,

- Hidrografik ölçmeler yoluyla deniz tabanı haritalarının üretilmesi,

gibi konum ve mekanla ilgili çok sayıda projenin gerçekleştirimini sağlarlar.

Bu sebeple, matematik, hukuk, bilim, modern teknoloji ve bilgisayar konularına ilgi duyan, farklı meslek disiplinleriyle ve sahada çalışmaya yatkın olan kişilere Harita Mühendisliği alanında kariyer yapmaları önerilmektedir.


Başa Dön