AKTİF PROJELER

Çorumluoğlu, Ö., 2013. Doğu, Güney-Doğu orman varlıklarının uzaktan algılama yöntemleriyle envanterinin çıkarılması. (Orman Bakanlığı Projesi, Araştırmacı) 

Yetkin, M., 2013. Robust Kestirim ile Jeodezik Datum Dönüşümü (İKÇÜ BAP Projesi, Yürütücü) 

Çorumluoğlu, Ö., 2012. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tarımsal Ürünlerin Uzaktan Algılama Teknolojileriyle Tespiti ve Analizi (Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Projesi, Danışman) 

Çorumluoğlu, Ö., 2011. Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi (TÜBİTAK  KAMAG Projesi, Danışman)

TAMAMLANMIŞ PROJELER

Çorumluoğlu, Ö., 2010. İleri Tarım Teknolojilerinin Uygulanması ve Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar İçin Altyapı Projesi (DPT projesi, Danışman) 

Çorumluoğlu, Ö., 2010. Dünyadaki yüzeysel çökmelerin izlenmesinde yeni yüksek çözünürlüklü SAR  verilerinin kullanım potansiyeli (Potential of the new high-resolution SAR data for monitoring earth surface subsidence) (TÜBİTAK-University of Central Florida destekli proje, Eş Yürütücü) 

Çorumluoğlu, Ö., 2008. Mobil GPSSİT (GPS Sanal İstasyon Tekniği) ile Detay Alımı (SÜ BAP Projesi, Araştırmacı) 

Çorumluoğlu, Ö., 2006. S.Ü. Toplu konut alanı detay alım projesi (SÜ BAP Projesi, Araştırmacı) 

Çorumluoğlu, Ö., 2006. 3B Sayısal Tarihi Eser Modellerinin GPS Destekli Yersel Fotogrametri Tekniği ile Oluşturulması ve Alaaddin Camii Örneği (SÜ BAP Projesi, Yürütücü) 

Çorumluoğlu, Ö., 2005. Selçuk Üniversitesi Kampus İçi Hafif Raylı Sistem Projesi (SÜ ve Konya Büyükşehir Belediyesi Ortak Proje, Proje Yürütücü Yardımcısı) 

Çorumluoğlu, Ö., 2000. Ayai-Eleni Kilisesinin Dijital Fotogrametrik Envanterinin Çıkarılması (SÜ BAP Projesi, Yürütücü)


Başa Dön