ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik Elektronik Mühendisliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği A.B.D.
 • Üniversite Kocaeli Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik Elektronik Mühendisliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği A.B.D.
 • Üniversite Kocaeli Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • ŞAHİN SAVAŞ,GÜZELİŞ CÜNEYT,Online Learning ARMA Controllers With Guaranteed Closed-Loop Stability, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2016, 27, 2314 2326
 • ŞAHİN SAVAŞ,Learning Feedback Linearization Using Artificial Neural Networks, Neural Processing Letters, 2016, 99, 1 13
 • DİKİCİ SERKAN,ALDEMİR BETÜL,GEZGİN ERKİN,BAŞER ÖZGÜN,ŞAHİN SAVAŞ,ESER HAKAN,ERCAN UTKU KÜRŞAT,YILMAZ BÜLENT,KELEKÇİ SEFA,OFLAZ HAKAN,Development of Transvaginal Uterus Amputation Device for Laparoscopic Hysterectomies in Gynaecologic Surgeries, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014, 18, 52 57
 • ŞAHİN SAVAŞ,Modbus-Based SCADA/HMI Applications, Journal of Information Technology and Application in Education, 2013, 2, 61 66
 • ŞAHİN SAVAŞ,GÜZELİŞ CÜNEYT,A Dynamical State Feddback Chaotification Method with Application on Liquid Mixing, Journal of Circuits, Systems and Computers, 2013, 22, 1350059
 • ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Microcontroller-Based Robotics and SCADA Experiments, IEEE Transactions on Education, 2013, 56, 424 429
 • ŞAHİN SAVAŞ,Endüstriyel Otomasyon Eğitimi için Lookout Yazılım Tabanlı Sıvı Karışım Süreci Tasarımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Bilimler Dergisi, 2012, 2, 42 45
 • EKREN ORHAN,ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Development and evaluation of transfer functions for a variable speed compressor, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 2011, 226, 216 228
 • SELEK MUSTAFA BERKANT,ŞAHİN SAVAŞ,Eğitim-Üretim Modeli Yaklaşımıyla Meslek Yüksekokullarının Sorunlarına Olası Çözümlerin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi, 2011, 5, 36 43
 • SELEK MUSTAFA BERKANT,ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Soğutma Kompresörlerinin Güneş Enerjisiyle Çalıştırılması İçin Şebeke Bağlantılı İnvertör Tasarımı, Sogutma Dunyasi Dergisi, 2011, 54, 52 56
 • ŞAHİN SAVAŞ,GÜZELİŞ CÜNEYT,"Chaotification" of Real Systems by Dynamic State Feedback, IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2010, 52, 222 233
 • EKREN ORHAN,ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Comparison of Different Controllers for Variable Speed Compressor and Electronic Expansion Valve, International Journal of Refrigeration, 2010, 33, 1161 1168
 • ŞAHİN SAVAŞ,ÖLMEZ MEHMET,Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Önemi, 3e Electrotech, 2010, 189, 110 114
 • ŞAHİN SAVAŞ,EKREN ORHAN,İŞLER YALÇIN,GÜZELİŞ CÜNEYT,Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri İçin Gerçek-Zaman Benzetimcisi Kullanarak Yapay Sinir Ağları Temelli Denetleyici Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Mühendis ve Makine Dergisi, 2010, 51, 8 15
 • ŞAHİN SAVAŞ,ÖLMEZ MEHMET,İŞLER YALÇIN,Microcontroller-Based Experimental Setup and Experiments for SCADA Education, IEEE Transactions on Education, 2010, 53, 437 444
 • ÖLMEZ MEHMET,GÜZELİŞ CÜNEYT,ŞAHİN SAVAŞ,KOCAOĞLU AYKUT,Temiz Enerji Dönüşüm Cihazları Olarak Gelecek Vaat Eden Yakıt Hücreleri, 3e Electrotech, 2009, 184, 192 194
 • İŞLER YALÇIN,ŞAHİN SAVAŞ,Lookout Yazılımı ile Araç Yıkama Sistemi Tasarımı, Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi, 2009, 3, 43 47
 • ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,SELEK MUSTAFA BERKANT,Sanal Aygıtlarla Sıvı Seviyesi ve Sıcaklık Kontrolü Deneyine Örnek Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 2007, 8, 1 10
 • Dikici S, Gezgin E, Başer Ö, Şahin S, Ercan UK,Development of Transvaginal Uterus Amputation Device for Laparoscopic Hysterectomies in Gynaecologic Surgeries,,Internationally Participated VII. National Biomechanics Congress, 16-18 October, Isparta, Türkiye, 2014
 • Şahin S, Güzeliş C,Kapalı Çevrim Kontrol Sisteminin Kararlılığını Garantileyen Veriye Bağımlı PID Kontrolör Tasarımı Data Dependent PID Controller Design,,ELECO 2014, 27-29 Kasım, Bursa, Türkiye, 2014
 • Yakkan E, Arkan E, Seydibeyoğlu MÖ, Şahin S, İşler Y, Güzeliş C,An Energy Effıcıent Chaotıc Mıxıng Method to Prepare Graphene Nanocomposıtes,1st Joint Turkey-Germany Workshop on Polymeric Nanocomposites 2014, İTÜ Ayazağa Campus İstanbul/Turkey,29-31, August, İstanbul, Turkiye, 2014
 • ŞAHİN SAVAŞ,Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri için Gerçek-Zaman Benzetimci Uygulamaları,7th National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering (ELECO2012), Bursa / Turkey,29.11.2012, TÜRKİYE, 01.12.2012
 • Savaş Şahin, Yalçın İşler, Mustafa Berkant Selek,Sicaklik Görüntülenmesi İçin Deneysel Bir SCADA Uygulaması,II. Uluslararası VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu: UMYOS’2011,25.05.2011, 27.05.2011
 • Mustafa Berkant Selek, Savaş Şahin,Meslek Yüksekokullarinda Mesleki Eğitim İçin Yeni Bir Eğitim Modellinin Oluşturulması,II. Uluslararası VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu: UMYOS’2011,25.05.2011, 27.05.2011
 • Savaş Şahin, Yalçın İşler, Cüneyt Güzeliş,A Microcontroller Based Test Platform for Controller Design,IEEE International Symposium on Industrial Electronics,04.07.2010, 07.07.2010
 • Savaş Şahin, Aydoğan Savran,A Neural Network Approach to Model Predictive Control,The 14th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks,16.06.2005, TÜRKİYE, 17.06.2005
 • ŞAHİN SAVAŞ,Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Eğitiminde Çoklu Ortam Kullanımı,II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 210-213, İzmir/Turkey,15.10.2003, TÜRKİYE, 17.10.2003
 • Savaş Şahin, Cüneyt Güzeliş,Engineering applications of a dynamical state feedback chaotification method,Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012 Kos/Greece, AIP Conf. Proc.
 • Orhan Ekren, Savaş Şahin, Yalçın İşler, Fuzzy Logic/Book 2, ISBN:1, S:8, InTech Open Access Publisher, 2012
 • Savaş Şahin, Yalçın İşler, Cüneyt Güzeliş, Real-time Simulation Technologies: Principles, Methodologies, and Applications, ISBN:978-1439846650, S:30, CRC , 2012
 • 2, (1.2.2012), (Comparison of different controllers for variable speed compressor and electronic expansion valve)
 • 6, (1.9.2011), (Comparison of different controllers for variable speed compressor and electronic expansion valve)
 • 3, (1.7.2011), (Comparison of different controllers for variable speed compressor and electronic expansion valve)
 • 5, (1.3.2011), (Comparison of different controllers for variable speed compressor and electronic expansion valve)
 • Yapay Sinir Ağları Kullanılarak İki Boru Arasından Akan Su ve Non-Newtonian Akışkanların Isı Transfer Özelliklerinin Belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (60000),29.12.2016
 • Endüstriyel Otomasyona Yönelik Tasarımlar: Seri, Paralel ve Hibrit Robot Sistemlerinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (64595),27.12.2016
 • Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı ve Manipülatörü Tasarımı ve Gerçeklemesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (79200),1.10.2016
 • Kaotik Sistem Tabanlı Gürbüz Delta Robot Sıvı Karıştırıcı Tasarımı ve Gerçeklemesi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (83000),1.10.2016
 • Sahada Kullanılan Yağlı Tip Güç Transformatörleri için Tasarlanmış Güvenlik Modülünün Elde Edilen Test Sonuçları Kapsamında Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (450000),1.7.2016
 • Transvajinal Uterus Ampütasyon Cihazı, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (209265),1.1.2016
 • Kaotik Sistem Tabanlı Gürbüz Delta Robot Sıvı Karıştırıcı Tasarımı ve Gerçeklemesi, Yürütücü, 114E432, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (83000),1.1.2016
 • Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı ve Manipülatörü Tasarımı ve Gerçeklemesi, Yürütücü, 2013-1-FMBP-09, BAP, Yürütücü, (79260),1.1.2016
 • Kaotik Sistem Tabanlı Enerji Verimli Çamaşır Makinesi Tasarım Ve Gerçeklemesi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (450000),31.12.2015
 • Çok Fonksiyonlu Protez El için EMG Sinyallerini Kullanarak Uzman Sistem Tasarımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (89999),31.7.2015
 • Değişken Devirli Kompresörlü Soğutma Sistemlerinde Kompresör ve Fan Hizlarinin Veriye Dayali Esnek Kontrol Yöntemleri Uygulanarak Verimin Arttirilmasi, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (58388),30.5.2015
 • Transvajinal Uterus Ampütasyon Cihazı, Araştırmacı, 113M523, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (209265),1.1.2015
 • Endüstriyel Otomasyona Yönelik Tasarımlar: Seri, Paralel ve Hibrit Robot Sistemlerinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, 2013-2-FMBP-yy, BAP, Araştırmacı, (64595),1.1.2015
 • Değişken Devirli Kompresörlü Soğutma Sistemlerinde Kompresör ve Fan Hizlarinin Veriye Dayali Esnek Kontrol Yöntemleri Uygulanarak Verimin Arttirilmasi, Araştırmacı, 5130027, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (70000),1.1.2015
 • Çok Fonksiyonlu Protez El için EMG Sinyallerini Kullanarak Uzman Sistem Tasarımı, Araştırmacı, 2013-2-FMBP-49, BAP, Araştırmacı, (89999),1.1.2015
 • Akıllı Okul – Akıllı Kart (MIRAFE) Teknolojisi ile Okul Otomasyonu, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (397610),30.9.2014
 • SCADA uyumlu PLC ve ultrasonik transmiter kullanarak seviye kontrolü uygulaması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4500),1.1.2012
 • SCADA uyumlu PLC ve ultrasonik transmiter kullanarak seviye kontrolü uygulaması, Araştırmacı, 2009.EMYO.001, BAP, Araştırmacı, (3000),1.1.2012
 • 07-EMYO-001 Yenilenebilir Enerji Sistemler için Çok Seviyeli DC-AC Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (3500),3.6.2010
 • Yenilenebilir Enerji Sistemler için Çok Seviyeli DC-AC Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Araştırmacı, 2007.EMYO.001, BAP, Araştırmacı, (2450),1.1.2010
 • Yakıt Hücresine Dayalı Temel Bilim - Temel Mühendislik Tümleşik Aktif Eğitim Laboratuar Düzeneği Tasarımı, Araştırmacı, 2005.KB.FEN.061, BAP, Araştırmacı, (55000),1.1.2008
 • 2005 KB.FEN.061 Yakıt Hücresine Dayalı Temel Bilim - Temel Mühendislik Tümleşik Aktif Eğitim Laboratuar Düzeneği Tasarımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (55000),2.1.2007
 • Çevrimiçi Kararlılığı Garantileyen Gürbüz Uyarlanır Kontrolör Tasarımı ve Uygulamaları, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (260000)
 • İzmir Katip Celebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarının Kurulması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (12000000)
 • Tıbbi Uygulamalar için 6 Serbestlik Dereceli Haptik Manipülatör Tasarımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (78491)
 • ISA Transaction, 2015
 • IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015
 • IEEE Transactions on Neural Networks, 2015
 • IEEE Transactions on Education, 2014
 • IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2014
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014
 • Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2013
 • Journal of Circuit, System and Computers, 2013
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2012
 • Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2012
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • NEURAL PROCESSING LETTERS
 • IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • IEEE Transactions on Education
 • IEEE Transactions on Fuzzy Systems
 • IEEE Transactions on Industrial Electronics
 • IEEE Transactions on Neural Networks
 • ISA Transaction
 • Journal of Circuit, System and Computers
 • Transactions of the Institute of Measurement and Control
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • International Journal of Bifurcation and Chaos
 • Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
 • The 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (iCBEB2014)
 • IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems 2015
 • 2010 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications
 • 7th International Scientific Conference on Physics and Control. 19-22 August, 2015
 • Automatic instrumental platform for the measurement of the characteristics of ferromagnetic materials based on LabView, Editör,
 • Overvoltage of neutral section in EMU and its suppression, Editör,
 • TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, Editör,
 • Mikrodenetleyici Tabanlı Kaotik Sıvı Karıştırıcı Kartı
 • Denetleyici Tasarımı için Mikrodenetleyici Tabanlı Gerçek-Zaman Benzetimci Laboratuar Düzeneği Kartı
 • Soğutma Sistemlerinin Değişik Kontrol Algoritmaları ile Değişken Hızlı Çalıştırılması için Mikrodenetleyici Kart
 • TELEKOMÜNİKASYON A.Ş., MÜHENDİS, Tam Zamanlı,
 • 3. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZ K.LIĞI, MÜHENDİS, Tam Zamanlı,
 • AS DATA BİLGİ İŞLEM A.Ş:, MÜHENDİS, Tam Zamanlı,
 • Dekan Yrd., Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 15.1.2015-9.6.2016
 • Kontrol ve Kumanda Sist. Anabilim Dalı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üni.,
 • TTO Modül Sorumlusu , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ,
 • Bölüm Başkan Yrd., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Sempozyum, 2014, Düzenleyici, İzmir, 2014
 • Sempozyum, http://asyu.inista.org/, Kurul üyesi, İzmir , 2014

ÇALIŞMA ALANLARI

 • ElektriK-Elektronik Mühendisliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön