ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Drexel University-Biomedical Engineering
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Drexel University-Biomedical Engineering
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi
 • Preservation of imaging capability in sensitive ultrasound contrast agents after indirect plasma sterilization, International journal of pharmaceutics, 2015, 494, 146-151
 • Calcium binding-mediated sustained release of minocycline from hydrophilic multilayer coatings targeting infection and inflammation, PLoS One, 2014, 9, e84360-68
 • Control of Multi-Drug-Resistant Pathogens with Non-Thermal-Plasma-Treated Alginate Wound Dressing, Surgical infections, 2014, 15, 233-243
 • Antimicrobial efficacy and wound-healing property of a topical ointment containing nitric-oxide-loaded zeolites, Journal of medical microbiology, 2014, 63, 203-209
 • Nonequilibrium Plasma‐Activated Antimicrobial Solutions are Broad‐Spectrum and Retain their Efficacies for Extended Period of Time, Plasma Processes and Polymers, 2013, 10, 544-555
 • Kojtari A, Ercan UK, Smith J, Ji H,Chemistry for Antimicrobial Effects of Non-Thermal DBD Plasma Treated Water, Nanomedicine & Biotherapeutic Discovery, 2013, 4, 118-123
 • Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols, J Adhes Dent, 2011, 13, 359-66
 • Nonthermal dielectric-barrier discharge plasma-induced inactivation involves oxidative DNA damage and membrane lipid peroxidation in Escherichia coli, Antimicrobial agents and chemotherapy, 2011, 55, 1053-1062
 • Dikici S, Gezgin E, Başer Ö, Şahin S, Ercan UK,Development of Transvaginal Uterus Amputation Device for Laparoscopic Hysterectomies in Gynaecologic Surgeries,,Internationally Participated VII. National Biomechanics Congress, 16-18 October, Isparta, Türkiye, 2014
 • (4.7.2012), (Nonthermal dielectric-barrier discharge plasma-induced inactivation involves oxidative DNA damage and membrane lipid peroxidation in Escherichia coli)
 • (Nonthermal Dielectric-Barrier Discharge Plasma-Induced Inactivation Involves Oxidative DNA Damage and Membrane Lipid Peroxidation in Escherichia coli)
 • Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesi Amaçlı Atmosferik Soğuk Plazma Muamele Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Yürütücü, 114E163, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (189177),1.1.2019
 • Düşük Enerjili Darbe Elektromagnetik Dalga Tekniği ile Kronik Yara İyileştirme (DMAT) Cihazı Tasarımı, Araştırmacı, 114E490 , TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (240000),1.1.2017
 • NiTi Aplikatör Kullanılarak, Düşük Enerjili Darbeli Elektromanyetik Alan Üreten Cihaz Tasarımı ve In Vitro Hücre Kültürü, Ex Vivo Hayvan Dokusu Üzerine Etkisinin Araştırılması ve Modellenmesi, Araştırmacı, 2014-1-MUH-18, BAP, Araştırmacı, (60000),1.1.2016
 • Cerrahi Bölge Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü Amaçlı Atmosferik Soğuk Plazma Muamelesi ile Antimikrobiyal Özellikli Sütür Geliştirilmesi, Yürütücü, 2014-1-MÜH-20 , BAP, Yürütücü, (55000),1.1.2016
 • Atmosferik Soğuk Plazma ile Muamele Edilmiş Farklı Sıvıların Antimikrobiyal Etkisinin Gram Negatif ve Gram Pozitif Bakteri Biyofilmleri Üzerinde Karşılaştırılması., Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (41853),1.1.2016
 • Transvajinal Uterus Ampütasyon Cihazı, Danışman, 113M523, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (209265),1.1.2016
 • Titanyum Bariyer Yüzeyine Atmosferik Soğuk Plazma Uygulamasının Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonuna Etkilerinin Değerlendirilmesi, Danışman, 114S506, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (142000),1.1.2016
 • Düşük Enerjili Darbe Elektromanyetik Dalga Tekniği ile Kronik Yara İyileştirme (DMAT) Cihazı Tasarımı, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı
 • Materials for Disinfection Produced By Non-Thermal Plasma
 • Best Scientific Poster Presentation,2011
 • Etik Kurul Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu , 16.10.2014
 • Yurt Dışı Doktora Bursu
 • Sempozyum, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Düzenleyici, İzmir, 2014

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön