ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İnşaat Mühendisliği
 • Doktora CBÜ FEN BİL.ENST - MAKİNA MÜH.
 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü BOĞAZİÇİ ÜNİV. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MAKİNE
 • Lisansüstü Boğaziçi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği
 • Üniversite BOĞAZİÇİ ÜNV.MÜHENDİSLİK FAK. - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Üniversite Boğaziçi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İnşaat Mühendisliği
 • Doktora CBÜ FEN BİL.ENST - MAKİNA MÜH.
 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü BOĞAZİÇİ ÜNİV. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MAKİNE
 • Lisansüstü Boğaziçi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği
 • Üniversite BOĞAZİÇİ ÜNV.MÜHENDİSLİK FAK. - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Üniversite Boğaziçi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği
 • Mustafa Bahşı,Numerical Solution of Pantograph-Type Delay Differential Equations using Perturbation-Iteration Algorithms, Journal of Applied Mathematics, 2015, 2015, 1-10
 • Değişken Kesitli Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme (FDM) Kirişlerin Titreşim Analizi, Yönetici, BAP, Yönetici,,1.1.2015
 • Gecikmeli diferansiyel denklemlerin perturbasyon-iterasyon metodu ile analizi, Yönetici, BAP, Yönetici,,1.1.2015
 • Parabolik yaylarda yorulmaya bağlı çatlak davranışı ve yay ömrünün sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesi ve fiziksel testlerle doğrulanması, Yürütücü, 0369.STZ.2013-2, Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ) Projesi, Yürütücü, (61886),1.1.2015
 • Yeni bir go-kart şasisi tasarımı ve prototip üretimi, Danışman, 2209, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (4000),1.1.2013
 • Açılı-tabakalı kompozit kirişlerin serbest titreşim analizi, Yürütücü, 106M154, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (5336),1.1.2007
 • Asma köprülerin lineer ve nonlineer titreşimleri, Araştırmacı, 99K120240, DPT, Araştırmacı, (12000),1.1.2001
 • Yaprak yaylarda sonlu elemanlar yöntemi ile yorulma analizi, ÖZGÜN SUNAR, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Yüksek Lisans Tezi - Kiriş titreşim denklemlerinin Taylor matris yöntemi ile analizi, ÖZER TATAR, Devam eden
 • Doktora Tezi - Değişken kesitli fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme kirişlerin titreşimi, SÜMEYYE SINIR, Devam eden
 • Doktora Tezi - Gecikmeli diferansiyel denklemlerin perturbasyon-iterasyon yöntemi ile analizi, M MUSTAFA BAHŞI, Tamamlanmış
 • Kiriş titreşim denklemlerinin Taylor matris yöntemi ile analizi, ÖZER TATAR, Tamamlanmış

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Mühendislik Temel Alanı
 • Makine Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön