ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği
 • EKREN ORHAN,MACİT TOKSOY,SOFUOĞLU SAİT CEMİL,KARADENİZ ZİYA HAKTAN,SİNAN AKTAKKA,GÜNİZ GACANER ERMİN,ATMACA İBRAHİM,NECMİ VARLIK,Okullarda iç hava kalitesinin geliştirilmesi: Örnek uygulama, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, 2015, 30 41
 • KARADENİZ ZİYA HAKTAN,TURGUT ALPASLAN,Nanoakışkan içeren tek fazlı mini doğal taşınım döngülerinin sayısal olarak incelenmesi, Mühendis ve Makina, 2015, 46 52
 • Investigation of flow and heat transfer for a split air conditioner indoor unit, Applied Thermal Engineering, 2013, 51, 262-272
 • Experimental visualization of the flow characteristics of the outflow of a split air conditioner indoor unit by meshed infrared thermography and stereo particle image velocimetry, Experimental Thermal and Fluid Science, 2013, 44, 334-344
 • Karadeniz Z.H., Kumlutaş D., Özer Ö.,Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü yöntemi: Split klima iç ünitesi örneği, Soğutma Dünyası Dergisi, 2012, 60-69
 • Investigation of design parameters of a domestic refrigerator by artificial neural networks and numerical simulations, International Journal of Refrigeration, 2012, 35, 1678-1689
 • Karadeniz Z.H., Kumlutaş D., Özşen M.,Tezgah seviyesi tipi bir buzdolabı içerisindeki ısı aktarımı ve akışın deneysel ve sayısal olarak incelenmesi, Soğutma Dünyası Dergisi, 2010, 62-66
 • A numerical study on the coefficients of thermal expansion of fiber reinforced composite materials, Composite Structures, 2007, 78, 1-10
 • Pressure Losses Calculations Considering Temperature and Pipe Rotation in Annulus,,21-23, Eylül, 2016
 • Kumlutaş D., Avcı H., Özşen M., Karadeniz Z.H.,Buzdolabı iç tasarımında yapay sinir ağları (YSA) yönteminin kullanılması,18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi - ULIBTK’11,07.09.2011 00:00:00, Zonguldak, Türkiye, 10.09.2011 00:00:00
 • Karadeniz Z.H., Kumlutaş D., Özer Ö.,Hava içerisindeki sıcaklık dağılımının belirlenmesi için alternatif bir yöntem: Ağ yapılı kızılötesi sıcaklık ölçümü,18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi - ULIBTK’11,07.09.2011 00:00:00, Zonguldak, Türkiye, 10.09.2011 00:00:00
 • Karadeniz Z.H., Kumlutaş D., Özer Ö., Kuru F.,İklimlendirilen hacimlerin akış dağılımının incelenmesinde parçacık görüntülemeli hız ölçümü verilerinin sayısal oda modeline uygulanması,İKLİM 2011 - Ulusal İklimlendirme Kongresi,18.11.2011 00:00:00, Antalya, Türkiye, 20.11.2011 00:00:00
 • 10. Kumlutaş D., Kuru F., Yetim İ.Y., Karadeniz Z.H.,Split klimalarda kullanılan kanatlı borulu ısı değiştirgeci tasarım parametrelerinin duyulur kapasiteye olan etkisi,İKLİM 2011 - Ulusal İklimlendirme Kongresi,18.11.2011 00:00:00, Antalya, Türkiye, 20.11.2011 00:00:00
 • Kumlutaş D., Özer Ö., Karadeniz Z.H.,Akışa müdahalesiz hız ölçümü yöntemlerinin iklimlendirme sistemlerinde uygulamaları,İKSES'12 - 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu,05.09.2012 00:00:00, İzmir, Türkiye, 07.09.2012 00:00:00
 • Kumlutaş D., Özer Ö., Karadeniz Z.H.,Kızıl ötesi kameralar ile hava sıcaklığının belirlenmesi,İKSES'12 - 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu,05.09.2012 00:00:00, Balıkesir, Türkiye, 07.09.2012 00:00:00
 • Kumlutaş D., Avcı H., Karadeniz Z.H.,Buzdolabı tasarımında vakum yalıtım paneli uygulamasının sayısal olarak incelenmesi,11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,17.04.2013 00:00:00, İzmir, Türkiye, 20.04.2013 00:00:00
 • Karadeniz Z.H., Kumlutaş D., Özer Ö.,Kızılötesi kameralar ile hava sıcaklığının belirlenmesinde kullanılan ölçüm ekranlarının deneysel karşılaştırılması,11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,17.04.2013 00:00:00, İzmir, Türkiye, 20.04.2013 00:00:00
 • Kuru F., Kumlutaş D., Özer Ö., Karadeniz Z.H.,Bir santrifüj fanın çıkış ağzı üfleme karakteristiğinin sayısal olarak incelenmesi,11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,17.04.2013 00:00:00, İzmir, Türkiye, 20.04.2013 00:00:00
 • Özer Ö., Kumlutaş D., Karadeniz Z.H.,Bir santrifüj fanın parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PIV) yöntemi ile incelenmesi,11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,17.04.2013 00:00:00, İzmir, Türkiye, 20.04.2013 00:00:00
 • Özer Ö., Kumlutaş D., Karadeniz Z.H.,Parçacık görüntülemeli hız ölçümü yöntemi ile elde edilen anlık verilerin döngüsel sıralanması,19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi - ULIBTK’13,09.09.2013 00:00:00, Samsun, Türkiye, 12.06.2014 00:00:00
 • Özer Ö., Kumlutaş D., Karadeniz Z.H.,Perspective errors in particle image velocimetry and their solutions,19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi - ULIBTK’13,09.09.2013 00:00:00, Samsun, Türkiye, 12.09.2013 00:00:00
 • Karadeniz Z.H., Kumlutaş D., Özer Ö., Kılıç İ., Ünsalan İ.D.,Ölçüm ekranlarının akışa etkilerinin parçacık görüntülemeli hız ölçümü ile incelenmesi,19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi - ULIBTK’13,09.09.2013 00:00:00, Samsun, Türkiye, 12.09.2013 00:00:00
 • Karadeniz Z.H., Kumlutaş D., Özer Ö.,Effect of the angular position of the directing airfoil on the room air conditioner outflow characteristics,9th International Symposium On Particle Image Velocimetry – PIV’11,21.07.2011 00:00:00, Kobe, Japonya, 23.07.2011 00:00:00
 • Keskin O., Ateş İ., Karadeniz Z.H., Turgut A., Kıral Z.,Monitoring and determination of wind energy potential by web based wireless network,11th International Conference on Machine Learning and Applications – ICMLA 2012,12.12.2012 00:00:00, Florida, ABD, 15.12.2012 00:00:00
 • Z. Haktan Karadeniz, Dilek Kumlutaş, Özgün Özer,Meshed Infrared Thermography For Determining Temperature Distributions In Air Flows,Int. Symp. on Convective Heat and Mass Transfer, CONV-14,08.06.2014 00:00:00, İzmir, Türkiye, 14.06.2014 00:00:00
 • Z. Haktan Karadeniz, Serkan Doğanay, Alpaslan Turgut,Numerical Study On Nanofluid Based Single Phase Natural Circulation Mini Loops,Int. Symp. on Convective Heat and Mass Transfer, CONV-14,08.06.2014 00:00:00, İzmir, Türkiye, 14.06.2014 00:00:00
 • Effect of inclination angle on nanofluid based single phase natural circulation mini loops,International Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials - THERMAM 2014,12.06.2014 00:00:00, İzmir, Türkiye, 14.06.2014 00:00:00
 • Kurutma özellikli çamaşır makinası tasarımının iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılması, Araştırmacı, Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ) Projesi, Araştırmacı, (235890),31.10.2014
 • Sezonluk yüksek enerji verimliliğine sahip yeni split klima ürün gamı projesi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (636528),1.6.2013
 • Split klima iç ünitelerindeki hız ve sıcaklık dağılımlarının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi ve tasarımının iyileştirilmesi, Araştırmacı, Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ) Projesi, Araştırmacı, (531404),30.11.2011
 • Buzdolabı iç ortamı hız ve sıcaklık dağılımlarının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi ve tasarımının iyileştirilmesi, Araştırmacı, Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ) Projesi, Araştırmacı, (173066),30.11.2011
 • Yapay Sinir Ağları Kullanılarak İki Boru Arasından Akan Su ve non-Newtonian Akışkanların Isı Transfer Özelliklerinin Belirlenmesi, Araştırmacı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (65000)
 • Nanoakışkan İçeren Tek Fazlı Mini Doğal Taşınım Döngülerinin Sayısal Olarak İncelenmesi, Yürütücü, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (50000)
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, 20.7.2012 - 3.9.2013
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, 31.10.2002 - 20.7.2012

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön