Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu

Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 Ekim tarihleri arasında YTÜ'de gerçekleştirildi.


Etkinliğe Bölümümüzü temsilen Dr. İbrahim Asri katıldı ve "Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametri Yöntemi ile 3B Modellenmesi: Santa Harabeleri Örneği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön