Prof. Dr. Özşen Çorumluoğlu

Görevi : Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ozsen.corumluoglu ikc.edu.tr
Telefon : 3740

Arş.Gör.Dr. Ali Levent Yağcı

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : alilevent.yagci ikc.edu.tr
Telefon : 3757


Başa Dön