Öğr. Gör. Ömer Bilginer

Görevi : Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Uzman
E-posta : omer.bilginer ikc.edu.tr

Prof. Dr. Özşen Çorumluoğlu

Görevi : Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • Uzaktan Algılama A.B.D. - Öğretim Üyesi
  • Uzaktan Algılama A.B.D. - Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : ozsen.corumluoglu ikc.edu.tr
Telefon : 3740

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Güven Koçak

Görevi : Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Fotogrametri A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetguven.kocak ikc.edu.tr
Telefon : 3775

Doktor Öğretim Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu

Görevi : Kartografya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Kartografya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : osmansami.kirtiloglu ikc.edu.tr
Telefon : 3716

Doç. Dr. Mevlüt Yetkin

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mevlut.yetkin ikc.edu.tr
Telefon : 3720

Doktor Öğretim Üyesi Müge Ağca Yıldırım

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : muge.agca.yildirim ikc.edu.tr
Telefon : 3718

Ars. Gör. Yunus Konbul

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : yunus.konbul ikc.edu.tr
Telefon : 3759

Arş.Gör.Dr. Ali Levent Yağcı

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : alilevent.yagci ikc.edu.tr


Başa Dön