Yersel Lazer Tarayıcı
Dersliklerimiz
İKÇÜ Bahar Şenliği
Ölçme Uygulaması (İKÇÜ)

Twitter


HABERLER
daha fazlası>
  • DEVAMINI OKUYUN
    44 Gün Önce
    8.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu

    8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Bölümümüzü Arş.Gör.Ömer BİLGİNER ve öğrencilerimiz temsil ettiler.

  • DEVAMINI OKUYUN
    283 Gün Önce
    Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinliği

    İKÇÜ Harita Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri ile Başarsoft firmasının ortaklaşa düzenlediği Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinliği, 2 Mart 2016 tarihinde İKÇÜ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

     

    Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi yanında Başarsoft firmasının projelerinin de tanıtıldığı etkinlikte öğrencilerimiz merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular.

     

    Başarsoft'a bu güzel etkinlik için teşekkür ederiz.

  • DEVAMINI OKUYUN
    284 Gün Önce
    İzmit Körfezi Asma Köprüsüne Teknik Gezi

    26.02.2016 tarihinde İzmit Körfezi Asma Köprü Projesine Bölümümüz tarafından bir teknik gezi düzenlendi. Bölüm öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin katıldığı teknik gezide, projeyle ilgili detaylı bilgi alındı ve inşa faaliyetleri yerinde incelendi.

  • DEVAMINI OKUYUN
    352 Gün Önce
    Uzaktan Algılama ve CBS Semineri

    "CBS ve Uzaktan Algılama Semineri" 23.12.2015 tarihinde Bölümümüzde gerçekleştirildi.

     

    New York Rochester Institute of Technology öğretim üyelerinden Prof. Dr. Anthony VODACEK ile İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Omar Faisal ALTHUWAYNEE'nin sunum yaptıkları seminere, öğrencilerimiz ve fakültemiz öğretim elemanları katıldılar.

     

  • DEVAMINI OKUYUN
    357 Gün Önce
    Harita Mühendisliğinde Sektörel Uygulamalar Söyleşisi

    Bölümümüz ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin ortaklaşa düzenlediği “Harita Mühendisliğinde Sektörel Uygulamalar” söyleşisi, 18.12.2015 tarihinde İKÇÜ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

     

    Kamuda ve özel sektörde faaliyet yürüten Harita Mühendislerinin Bölüm öğrencilerimizle bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, öğrencilerimiz meslekle ilgili merak ettikleri soruları sorma şansı da elde ettiler.

     

  • DEVAMINI OKUYUN
    620 Gün Önce
    Öğrencilerimizle Harita Kurultayı'na katıldık

    15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.

     

    Bölüm öğrencilerimizin de katıldığı ve 11 teknik oturum, 4 panel, 1 özel oturum ve 1 forumdan oluşan etkinliğe, Bölüm Öğretim Elemanlarımız da sunumlarıyla katıldılar.

     

  • DEVAMINI OKUYUN
    697 Gün Önce
    II. Öğretim (Türkçe) Yüksek Lisans Programlarımız Açıldı

    II. Öğretim Tezli (Türkçe) Yüksek Lisans Programımız YÖK tarafından onaylandı.


    Ayrıca, Bölümümüzün de paydaşı olduğu Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı II. Öğretim Tezli ve Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programlarımız da açıldı.


    Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan Mühendislerin sürekli gelişimine katkı sağlamak amacıyla açtığımız bu Programlara 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren öğrenci almayı planlıyoruz.

  • DEVAMINI OKUYUN
    715 Gün Önce
    Basında İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü

    İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü ile HKMO İzmir Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Harita Mühendisliğinde Modern Eğilimler ve Sektörel Yansımaları" başlıklı Çalıştayla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberlerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

  • DEVAMINI OKUYUN
    717 Gün Önce
    2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014

    “2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014”, 13-14 Aralık tarihlerinde YTÜ Oditoryumu‘nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Bölümümüzü temsilen Arş. Gör. Yunus KONBUL katıldı.


    Zirvede mevcut durum tespitinin ardından birçok farklı konuya temas edildi. Kentsel dönüşümün “medya boyutu” ve “kentsel dönüşüm algısı” gibi sosyal meseleler masaya yatırıldı. Önemli bir diğer konu olan “kentsel dönüşümün finansmanı” konusu da finans sektöründen katılımcılar tarafından irdelenerek alternatif finansman araçları tanıtıldı.

  • DEVAMINI OKUYUN
    721 Gün Önce
    Harita Mühendisliğinde Modern Eğilimler ve Sektörel Yansımaları Çalıştayı

    İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü ile HKMO İzmir Şubesi tarafından "Harita Mühendisliğinde Modern Eğilimler ve Sektörel Yansımaları Çalıştayı" 18 Aralık 2014 tarihinde İKÇÜ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


    Etkinliğe; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip AKHAN, Çiğli Belediye Başkanı Hasan ARSLAN, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU, Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin GÜMÜŞ,  TKGM Harita Dairesi Başkanı Sedat BAKICI, HKMO Genel Sekreteri Levent ÖZMÜŞ, HKMO İzmir Şube Başkanı Mustafa Kubilay YILDIRIM da katıldı.


    250 katılımcının izlediği etkinlik kapsamında akademisyenler Harita Mühendisliği alanında yaşanan modern gelişmelerle ilgili sunumlar yaparken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve özel sektörden katılan Harita Mühendisleri de modern gelişmelerin sektöre yansımaları hakkında bilgi verdiler.


    Çalıştay sonunda İnsansız Hava Aracı Harita Üretim Sistemi ile uygulama gerçekleştirildi.

  • DEVAMINI OKUYUN
    779 Gün Önce
    Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu

    Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 Ekim tarihleri arasında YTÜ'de gerçekleştirildi.


    Etkinliğe Bölümümüzü temsilen Dr. İbrahim Asri katıldı ve "Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametri Yöntemi ile 3B Modellenmesi: Santa Harabeleri Örneği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

  • DEVAMINI OKUYUN
    803 Gün Önce
    Doçentlik

    Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Mevlüt YETKİN, 23.09.2014 tarihinde girmiş olduğu Doçentlik sınavında başarılı bulunarak Doçent ünvanını almıştır. Kendisini tebrik ederiz.

  • DEVAMINI OKUYUN
    810 Gün Önce
    2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu

    2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu 11-12 Eylül tarihlerinde Antalya‘da gerçekleştirildi. Etkinliğe Bölümümüzü temsilen Arş. Gör. Yunus KONBUL katıldı.


  • DEVAMINI OKUYUN
    878 Gün Önce
    HKMO İzmir Şubesine Teşekkür

    Ulusal basın aracılığıyla üniversitemize ve öğrencilerimize 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında başarılar dileyen Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesine teşekkür ederiz..

     

     

  • DEVAMINI OKUYUN
    1269 Gün Önce
    Basında İKÇÜ Harita Mühendisliği

    Ulusal ve yerel basında İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü ile ilgili yer alan haberlerden bazıları...

  • DEVAMINI OKUYUN
    1302 Gün Önce
    Lisans programımız açıldı

    Bölümümüzün lisans programı (%100 İngilizce) YÖK tarafından onaylandı. 


    İlk öğrencilerimizi 2013-2014 eğitim-öğretim yılında alacağız.

  • DEVAMINI OKUYUN
    1323 Gün Önce
    Undergraduate program

    Our undergraduate program has been approved by the Higher Education Council of Turkey. It means we will have our first undergraduate students in the academic year of 2013-2014.

  • DEVAMINI OKUYUN
    1338 Gün Önce
    Undergraduate and Graduate Educations

    We are planning to have our first undergraduate and graduate students in the academic year 2013-2014.

  • DEVAMINI OKUYUN
    1389 Gün Önce
    Basında İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ile ilgili haberler

    Basında İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ile ilgili haberler için linke tıklayınız.

  • DEVAMINI OKUYUN
    1512 Gün Önce
    Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Sanayiciler İle Bir Araya Geldi..

    Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, 18 Ekim 2012 tarihinde EBİLTEM-EBIC Ege Ofisi ve İAOSB işbirliği ile gerçekleştirilen Üniversite Sanayi Buluşmasına katıldı.


    İzmir’den birçok akademisyenin ve sanayi kuruluşlarının katıldığı toplantıda öğretim üyelerimiz firmalar ile ikili görüşmelerde bulunarak  gerek eğitim gerek ise Ar-Ge faaliyetleri anlamında üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya yönelik görüş birliğine vardılar.
HIZLI BAĞLANTILAR

Üniversitemiz ile ilgili bağlantılar


Başa Dön