Yersel Lazer Tarayıcı
Dersliklerimiz

HABERLER
daha fazlası>
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinliği

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği  Bölümü ve Başarsoft firmasının ortaklaşa düzenlediği Coğrafi Bilgi Sistemleri Etkinliği, 22 Mart 2017 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

  Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında detaylı bilgilerin paylaşılması ve Başarsoft firmasının projelerinin de tanıtıldığı etkinlikte öğrencilerimiz merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular.

 • Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları ve MAKS Projesi

   HKMO İzmir Şubesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi  tarafından "Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları ve MAKS Projesi " 30 Kasım 2016 tarihinde Manisa'da gerçekleştirildi..

 • 8.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu

  8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

 • İzmit Körfezi Asma Köprüsüne Teknik Gezi

  26.02.2016 tarihinde İzmit Körfezi Asma Köprü Projesine Bölümümüz tarafından bir teknik gezi düzenlendi. Bölüm öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin katıldığı teknik gezide, projeyle ilgili detaylı bilgi alındı ve inşa faaliyetleri yerinde incelendi.

 • Uzaktan Algılama ve CBS Semineri

  "CBS ve Uzaktan Algılama Semineri" 23.12.2015 tarihinde Bölümümüzde gerçekleştirildi.

   

  New York Rochester Institute of Technology öğretim üyelerinden Prof. Dr. Anthony VODACEK ile İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Omar Faisal ALTHUWAYNEE'nin sunum yaptıkları seminere, öğrencilerimiz ve fakültemiz öğretim elemanları katıldılar.

   

 • Harita Mühendisliğinde Sektörel Uygulamalar Söyleşisi

  Bölümümüz ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin ortaklaşa düzenlediği “Harita Mühendisliğinde Sektörel Uygulamalar” söyleşisi, 18.12.2015 tarihinde İKÇÜ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

   

  Kamuda ve özel sektörde faaliyet yürüten Harita Mühendislerinin Bölüm öğrencilerimizle bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, öğrencilerimiz meslekle ilgili merak ettikleri soruları sorma şansı da elde ettiler.

   

 • Öğrencilerimizle Harita Kurultayı'na katıldık

  15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.

   

  Bölüm öğrencilerimizin de katıldığı ve 11 teknik oturum, 4 panel, 1 özel oturum ve 1 forumdan oluşan etkinliğe, Bölüm Öğretim Elemanlarımız da sunumlarıyla katıldılar.

   

 • II. Öğretim (Türkçe) Yüksek Lisans Programlarımız Açıldı

  II. Öğretim Tezli (Türkçe) Yüksek Lisans Programımız YÖK tarafından onaylandı.


  Ayrıca, Bölümümüzün de paydaşı olduğu Kentsel Dönüşüm Anabilim Dalı II. Öğretim Tezli ve Tezsiz (Türkçe) Yüksek Lisans Programlarımız da açıldı.


  Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan Mühendislerin sürekli gelişimine katkı sağlamak amacıyla açtığımız bu Programlara 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren öğrenci almayı planlıyoruz.

 • Basında İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü

  İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü ile HKMO İzmir Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Harita Mühendisliğinde Modern Eğilimler ve Sektörel Yansımaları" başlıklı Çalıştayla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberlerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

 • 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014

  “2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014”, 13-14 Aralık tarihlerinde YTÜ Oditoryumu‘nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Bölümümüzü temsilen Arş. Gör. Yunus KONBUL katıldı.


  Zirvede mevcut durum tespitinin ardından birçok farklı konuya temas edildi. Kentsel dönüşümün “medya boyutu” ve “kentsel dönüşüm algısı” gibi sosyal meseleler masaya yatırıldı. Önemli bir diğer konu olan “kentsel dönüşümün finansmanı” konusu da finans sektöründen katılımcılar tarafından irdelenerek alternatif finansman araçları tanıtıldı.

 • Harita Mühendisliğinde Modern Eğilimler ve Sektörel Yansımaları Çalıştayı

  İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü ile HKMO İzmir Şubesi tarafından "Harita Mühendisliğinde Modern Eğilimler ve Sektörel Yansımaları Çalıştayı" 18 Aralık 2014 tarihinde İKÇÜ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


  Etkinliğe; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip AKHAN, Çiğli Belediye Başkanı Hasan ARSLAN, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU, Muğla Menteşe Belediye Başkanı Bahattin GÜMÜŞ,  TKGM Harita Dairesi Başkanı Sedat BAKICI, HKMO Genel Sekreteri Levent ÖZMÜŞ, HKMO İzmir Şube Başkanı Mustafa Kubilay YILDIRIM da katıldı.


  250 katılımcının izlediği etkinlik kapsamında akademisyenler Harita Mühendisliği alanında yaşanan modern gelişmelerle ilgili sunumlar yaparken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve özel sektörden katılan Harita Mühendisleri de modern gelişmelerin sektöre yansımaları hakkında bilgi verdiler.


  Çalıştay sonunda İnsansız Hava Aracı Harita Üretim Sistemi ile uygulama gerçekleştirildi.

 • Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu

  Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14-17 Ekim tarihleri arasında YTÜ'de gerçekleştirildi.


  Etkinliğe Bölümümüzü temsilen Dr. İbrahim Asri katıldı ve "Tarihi Yerleşim Alanlarının Yersel Fotogrametri Yöntemi ile 3B Modellenmesi: Santa Harabeleri Örneği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

 • Doçentlik

  Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Mevlüt YETKİN, 23.09.2014 tarihinde girmiş olduğu Doçentlik sınavında başarılı bulunarak Doçent ünvanını almıştır. Kendisini tebrik ederiz.

 • 2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu

  2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu 11-12 Eylül tarihlerinde Antalya‘da gerçekleştirildi. Etkinliğe Bölümümüzü temsilen Arş. Gör. Yunus KONBUL katıldı.


 • HKMO İzmir Şubesine Teşekkür

  Ulusal basın aracılığıyla üniversitemize ve öğrencilerimize 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında başarılar dileyen Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesine teşekkür ederiz..

   

   

 • Basında İKÇÜ Harita Mühendisliği

  Ulusal ve yerel basında İKÇÜ Harita Mühendisliği Bölümü ile ilgili yer alan haberlerden bazıları...

 • Lisans programımız açıldı

  Bölümümüzün lisans programı (%100 İngilizce) YÖK tarafından onaylandı. 


  İlk öğrencilerimizi 2013-2014 eğitim-öğretim yılında alacağız.

 • Undergraduate program

  Our undergraduate program has been approved by the Higher Education Council of Turkey. It means we will have our first undergraduate students in the academic year of 2013-2014.

 • Undergraduate and Graduate Educations

  We are planning to have our first undergraduate and graduate students in the academic year 2013-2014.

 • Basında İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ile ilgili haberler

  Basında İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ile ilgili haberler için linke tıklayınız.Başa Dön